test

Oct. 2nd, 2012 03:52 pm
lemon_fizzz: (Default)
[personal profile] lemon_fizzz


судя по всему, прогресс добрался и до меня :)

Date: 2012-10-02 01:11 pm (UTC)
From: [identity profile] dance-angel-007.livejournal.com
айпааад? :)

Date: 2012-10-02 03:39 pm (UTC)
From: [identity profile] lemon-fizzz.livejournal.com
фик, просто телефон )))

Date: 2012-10-02 04:19 pm (UTC)
From: [identity profile] dance-angel-007.livejournal.com
ну с телефона тоже можно кошерно писать :)
а чочо за телефон? я все пропустила

Date: 2012-10-02 04:32 pm (UTC)
From: [identity profile] lemon-fizzz.livejournal.com
моторолка дефай плюс ))

Date: 2012-10-02 04:38 pm (UTC)
From: [identity profile] dance-angel-007.livejournal.com
выглядит симпатично :)

Date: 2012-10-02 04:44 pm (UTC)
From: [identity profile] lemon-fizzz.livejournal.com
квестерский телефон, чо )))

Date: 2012-10-02 07:37 pm (UTC)
From: [identity profile] miker-behemoth.livejournal.com
нитоко квестерский. какбе всех аутдорщиков кошерни девайц.

Date: 2012-10-02 02:18 pm (UTC)
From: [identity profile] sabrina-sh.livejournal.com
Я вот тож в первый раз с планшета, ы:-)

Date: 2012-10-02 03:39 pm (UTC)
From: [identity profile] lemon-fizzz.livejournal.com
ненеееее, я с телефона )))

Date: 2012-10-02 04:21 pm (UTC)
From: [identity profile] sabrina-sh.livejournal.com
Та, один пень:-)

Date: 2012-10-02 04:33 pm (UTC)
From: [identity profile] lemon-fizzz.livejournal.com
та не скажи, с планшета, думаю, удобнее )))

Date: 2012-10-02 07:38 pm (UTC)
From: [identity profile] miker-behemoth.livejournal.com
я в поезде ехал, от скуки в скайпе чатился, и книжки с флибусты качал. прогресс в данномслучае рулит
(deleted comment)

Re: Что не пишешь?

Date: 2012-10-23 06:56 pm (UTC)
From: [identity profile] lemon-fizzz.livejournal.com
вашими молитвами)))
о чем тебе написать?)

Profile

lemon_fizzz: (Default)
lemon_fizzz

September 2014

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829 30    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:22 am
Powered by Dreamwidth Studios